حسن زاده آملی، حسن

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

  

 [معرفی اجمالی]

آیت‌الله علامه حسن‌زاده آملی (متولد اواخر 1307 ه.ش) از شاگردان آیات عظام محمدتقی آملی، ابوالحسن شعرانی طهرانی، سید محمدحسین طباطبایی، ابوالحسن رفیعی قزوینی، محمدحسین فاضل تونی، احمد آشتیانی در حوزه‌های علمیه تهران و قم است.

 [عقیده: کتابنا واحد]

او کتاب «فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب» را به عربی نوشته است که رساله فوق در کلمه 588 كتاب هزار و يك كلمه ايشان به‌صورت كامل آورده شده است. (حسن‌زاده آملی، 1383: 6/ 212) نیز آقای ع‍ب‍دال‍علی‌ محمدی‌ ش‍اه‍رودی‌ آن را به فارسی با عنوان «قرآن هرگز تحریف‌نشده است» ترجمه کرده است. کتاب همراه با تعلیقات علامه شعرانی در ذیل آن منتشرشده است. (قم، الف -لام –میم: 1386)

برخی از عناوین مطالب کتاب مذکور چنین است    :   «چرا میگوییم قرآن تحریف‌نشده»، «ترتیب آیات و سوره‌ها توقیفى است»، «اشخاصى که در زمان پیغمبر قرآن را جمع‌آورى کرده بودند»، «على علیه‌السلام نخستین جمع‌آوری‌کننده قرآن است»، «هم‌اکنون قرآن بر طبق قرائت على علیه‌السلام قرائت مى‌شود»، «تنظیم سوره‌ها به اجتهاد صحابه نبوده»، «دلیل روشن بر اینکه عثمان از قرآن چیزى کم‌وزیاد نکرده، بلکه مردم را بر یک قرائت جمع کرده»، «اخبارى که از تحریف قرآن سخن گفته‌اند»، «گره خوردن سرنوشت محدث نورى و ابن شنبوذ به هم»، «خدا نگهدار کتاب خویش است»، «نظر سید مرتضى»، «تعلیقات مرحوم شعرانى بر کتاب فصل الخطاب»

از دیگر آثار ایشان چنین است: قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند.

منابع

حسن حسن زاده آملی (1383ش) هزار و یک نکته، قم (چاپ سوم) بوستان کتاب. مجلد ششم.

حسن حسن‌زاده آملی (1381 ه.ش) قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، قم، انتشارات قیام.

ــــــــــــــــــ (1386 ش) قرآن هرگز تحریف‌نشده است، قم، انتشارات الف لام میم.

 

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

آدرس: تهران-بزرگراه کردستان-خیابان شصت وچهارم

کدپستی: 1437774681

صندوق پستی: 14155-6419

تلفن:  3-88046891

فاکس: 88033617

پست الکترونیک: info@acdcu.ir