مهندس زهره عطایی آشتیانی

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیلمشخصات فردي
نام زهره
نام خانوادگي عطايي آشتياني
سال تولد 1340
آشنايي با زبان‌های انگليسي
مرتبه علمي مربي - پايه 13
پست الکترونيک آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مدارک تحصيلي
 • 1375 – فوق ليسانس (كارشناسي ارشد) معماري، تربيت مدرس، تهران
 • 1366 – ليسانس (كارشناسي) معماري داخلي، دانشگاه الزهراء، تهران
سوابق علمی اجرایی
 • عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،مرکز اسناد فرهنگی آسیا 1390-تاکنون
 • عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، گروه بررسي مسائل زنان1380-1390
 • عضو پیوسته انجمن توسعه علمی1390-تاکنون
 • نايب رئيس انجمن غيردولتي زنان مسلمان پژوهشگر، 1380ـ تاكنون
 • همکاری با طرح مدل اسلامی نمودن جایگاه زن مسلمان با فرهنگستان علوم اسلامی قم ، 80-1375
 • هيأت علمي همايش ملي و كنگرة بين‌المللي علم و دين، مركز تحقيقات علوم پزشكي كشور
 • مدیر عامل صندوق رفاه اعضا هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی
 • معاونت فرهنگي ـ هنري فرهنگسراي سرو (بانو)، سازمان فرهنگي شهرداري تهران، 1374
طرح‌هاي پژوهشي
 • مجری طرح "بررسی منزلت زنان در تاریخ تمدن های کهن آسیا در منطقه بین النهرین"(مصوب 1390)
 • همكاري در طرح « نيازسنجي اجتماعي –فرهنگی شهر تهران» (مصوب 1385)
 • همكاري در طرح «بررسي وضع تحقيقات در مسائل زنان در بيست‌سال اخير در ايران» (مصوب، 1380)
 • همكاري در طرح جامع «تبيين منزلت مطلوب زن در انقلاب اسلامي» (مصوب 1377)
کتاب
 • Women Status in Islamic Republic of Iran عربي- انگليسي ، ناشر: مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري،1387
 • Women in politics and Decision making, by Muslim Women Researcher’s Organization (2008
 • تدوین مدل تنظیم و تدوین اولیه مبادی توسعه اقتصاد سرمایه داری(مشترک)،1387
مقالات
 • موازنه در نیاز پیش شرط شکل‌گیری کالبد شهر اسلامی،«شناسایی و طبقه‌بندی نیاز و ارضاء در مناطق شهری تهران» (در دست داوری) فصلنامه علمی _ پژوهشی شهر ایرانی اسلامی،1391
 • تفاوت زن و مرد و انتخاب الويتهاي اخلاقي،(مشترك) فصلنامه علمي- پژوهشی
 • ISC اخلاق و علم و فناوري، 1390
 • شكل‌گيري مباني نظام الگوي مصرف انتخاب نياز و جنسيت) ،،(مشترك) فصلنامه علمي- پژوهشی ISC زن در فرهنگ وهنر دانشگاه تهران ،1390
 • خاستگاه مدل روانشناسي زن فصلنامه فرهنگ،،(مشترك) فرهنگ فصلنامه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،1388
 • اشتغال زنان در توسعه نظام اسلامي ،دفتر مطالعات و تحقيقات زنان،1387
 • فمينيسم و زيبايي‌شناسي ، كتاب زنان، فصلنامة شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، 1385
 • فمينيسم و روسپيگري، (مشترك) ،كتاب زنان، فصلنامة شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، سال هفتم، شماره 28، 1384
 • دانش و ارزش در طبقه‌بندي علوم، فصلنامة فرهنگ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1382
 • كنوانسيون و سهم زنان در تصميم‌سازيهاي بين‌المللي، فصلنامه كتاب نقد، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382
 • «نقش ارزش در فلسفة روش علوم»، (مشترك)، مقاله برگزيده كنگره بين المللي علم و دين ، دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1385
 • «پژوهش يا گزارشگري»، ماهنامه فرهنگي ياس، معاونت فرهنگي حوزه علميه قم،‌1381
 • «تحقق توسعه براي زنان افغان»، ماهنامه فرهنگي ياس، معاونت فرهنگي حوزه علميه قم،‌1381
مقالات ارائه و منتشر شده در كنفرانس ها
 • «جامع‌نگري به مفهوم ايثار»، (مشترك)، (مقالة برگزيده)، پنجمين همايش آيه‌هاي تلاش و ايثار، بنياد نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس،1384
 • «تحليل روانشناسي زن از ديدگاه فمينيسم و اسلام»، (مشترك)، (مقالة برگزيده)، اولين كنفرانس ملّي گفتگوي علم و دين، مركز تحقيقات علوم پزشكي ايران، 1384
 • «نقش علوم انساني در علم و تكنولوژي»، كنفرانس توسعه دانش و فناوري در ايران، دانشگاه صنعتي شريف، 1383
 • Comparative View of Women’s Right ، in the Second Women’s Conference for Peace, Women’s Federation for world peace, United Nation, Turkey, 1998
 • Global Approaches Toward Women’s Rights Voluntary, Special Issue on CHR 62end Session, April 2006
 • Liberating past from future? Liberating future from the past? (مشترک)مسابقه «انستيتو گوته و مجله Weimar» برلين-آلمان2005
سخنراني و همكاري در كارگاههاي آموزشي
 • «چگونگي مهندسي توسعه منزلت مطلوب زن»، هفته پژوهش، دانشگاه الزهراء، 1384
 • «ارزيابي وضعيت زنان در تحقيقات، هفته پژوهش»، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1382
 • «دوره‌‌ آموزشي، توانمندسازي زنان براي حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي (مبينا)»، با همكاري شوراي شهر تهران، 84-1383
 • كارگاه آموزشي «معرفي تحقيقات ميان‌رشته‌اي علم و دين: ديدگاه دانشمندان معاصر غربي»، مركز تحقيقات علوم پزشكي كشور، بهمن 1383
 • كارگاه آموزشي «معرفي تحقيقات ميان‌رشته‌اي علم و دين: مباحث تخصصي»، مركز تحقيقات علوم پزشكي كشور، دانشگاه تربيت مدرس، مرداد 1383
 • همكاري در تدوين اساسنامه مجمع شوراي اجرايي اجلاس هفتم ،مجالس آسيايي AAPP ،مجلس شورای اسلامی 1387
 • «تكوين نظريات فمينيستي»، سمينار آموزشي كميتة علم و دين، مركز ملّي تحقيقات علوم پزشكي كشور،‌1380
برخی سوابق اجرایی- عمراني
 • كارشناس فني دفتر عمراني كارخانجات آكام بتن 1367ـ1366
 • مدير بخش كامپيوتر و كارشناس دفتر عمراني در سازمان زيباسازي شهر تهران وابسته به شهرداري، 71ـ1370
 • همكاري با مهندسين مشاور در پروژه‌هاي:
  فاز اوّل طرح جامع توسعة مسجد جمكران ـ قم
  توسعه و بهبود استاندارد بيمارستان بازرگانان (شهيد اندرزگو)
  فاز يك پروژة مجتمع مسكوني قائميه، تعاوني مسكن نيروهاي مسلح
  پروژة مجتمع بهداشتي درماني حضرت مهدي‌(عج)، بيمارستان دكتر رزمي
  طراحي كتابخانة گود حسين‌ نفتي منطقة 16 شهرداري تهران
  پروژة طراحي شهري محور تشريفاتي فرودگاه امتداد خيابان آزادي تاچهار راه‌ نواب

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

تهران بزرگراه كردستان خيابان دكتر صادق آئينه‌وند (64 غربي)

تلفن: 3- 88046891

كد پستي: 1437774681

صندوق پستي: 6419 - 14155

پست الکترونیک: info@acdcu.ir