آشنایی با مرکز

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیل

تاريخچه

به منظور شناساندن گنجینههای فرهنگی و هنری ملل و اقوام آسیایی به یکدیگر و به جهانیان، از طریق شناسایی، گردآوری، طبقهبندی و انتشار اطلاعات مربوط به اسناد و مدارک ذیربط و تشویق و کمک به پژوهشها و مطالعات فرهنگی و هنری جوامع آسیایی و همچنین گسترش تبادل علمی ـ فرهنگی ـ هنری بین آنها، مرکزی تحت عنوان «مرکز اسناد فرهنگی آسیا» تحت نظارت یونسکو در تهران در سال ۱۳۵۶ در ایران تأسیس و آغاز به کار نمود.

شایان ذکر است ایجاد مرکز اسناد فرهنگی آسیا در ایران بر اساسِ پیشنهادی به کمیته بینالدولی وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی در جاکارتا، اندونزی به سال ۱۹۷۳ در زمینه سیاستهای فرهنگی مطرح گردید. آنگاه در سال 1975، توسط کمیسیونهای ملی یونسکو در آسیا در دهلینو، مورد تأیید قرار گرفت. سپس به استناد بند ۴ اصلاحی از ماده هفتم قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر مصوب دیماه ۱۳۵۵در تهران تأسیس گردید.

مرکز اسناد فرهنگی آسیا تحت نظارت یونسکو در تهران، فعالیت خود را ـ به عنوان یک مرکز بینالمللی و با اعتبارات مستقل و بر اساس برنامه تنظیمی مصوب جلسه مورخ چهارم تیرماه ۱۳۵۶ هیئت امنای مرکز ـ آغاز نمود. بودجه آن نیز توسط مالی از وزارت فرهنگ و هنرِ وقت تأمین میگردید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این مرکز ابتدا تحت نظارت وزارت فرهنگ و فرهنگ اسلامی و سپس از اواسط دههی ۶۰ خورشیدی، زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. در اجلاس ۱۹۹۱ یونسکو هم، بر ادامهی فعالیتهای این مرکز تأکید شد.

هماکنون این مرکز با ساختاری مشخص و مصوب، بر اساس اساسنامه اولیهی خود از مراکز مربوط به یونسکو، با حمایت مالی و پرسنلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و در زیرمجموعه آن قرار دارد.

اهداف

هدف اصلی این مرکز، همسو با فعالیتهای پیشین، با در نظر گرفتن نیازهای علمی، فرهنگی و پژوهشی عصر حاضر و همچنین تحقق هرچه بیشتر اهداف یونسکو، شناساندن اسناد فرهنگی ملل، اقوام آسیایی به یکدیگر و جهانیان از طریق گردآوری، شناسایی، طبقهبندی، اشاعه و آگاهی‌بخشی عمومی و تخصصیِ اطلاعات مربوط به اسناد و مدارک یاد شده و همچنین کمک به پژوهشها و گسترش تبادل علمی (آموزشی ـ پژوهشی) و فرهنگی بین جوامع آسیایی اعلام شده است.

مرکز اسناد فرهنگی آسیایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طرح راهبردی پنج ساله خود را با عنوان «صلح و جهان عاری از خشًونت» برگزیده و اهداف ذیل را در دستور کار قرار داده است.

· ایجاد رابطه علمی ـ پژوهشی در زمينه صلح و جهان عاري از خشونت در 4 حوزه تخصصي مركز اسناد فرهنگي آسيا، شامل طرح‏های پژوهش در زمینه سندپژوهی و نسخه‌پژوهی، کتاب‌شناسی و مطالعات تطبیقی.

· انجام تحقيقات كاربردي براي تسهيل ارتباط بين‌فرهنگي در منطقه و حل نيازهاي مشترك ملل آسیایی

· تاسيس پايگاه اطلاعاتي در دو بخش آموزش و پژوهش مجازي

· احيا و توسعه كتابخانه و آرشيو مرجع در مطالعات فرهنگي آسيا

· طرح مشترك در حوزه‌هاي آموزش و پژوهش و مبادلات منابع و اسناد

· ايجاد ارتباطات علمي و جذب مشاركت تحقيقاتي با مراكز، نهادها و فرهنگستان‌هاي حوزه ايران فرهنگي

جهان

 

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

تهران بزرگراه كردستان خيابان دكتر صادق آئينه‌وند (64 غربي)

تلفن: 3- 88046891

كد پستي: 1437774681

صندوق پستي: 6419 - 14155

پست الکترونیک: info@acdcu.ir